Utställningen presenterade fascismen som pseudoreligion och mystik. Ett rum tillägnades “fascistiska martyrer”.