Det är lätt att bli förälskad i Italien. Landets gudomliga mat, vin, kultur, språk och mångtusenåriga historia är med rätta världsberömda. Men själva nationen är ung, bara knappt 150 år, och föga förvånande har strävan att forma en nationell identitet och en stark stat löpt som en röd tråd genom landets moderna historia.

Italiens moderna historia är författaren och journalisten Eskil Fagerströms fjärde bok om Italien. Här får läsaren följa Italien genom två världskrig och fascistisk diktatur till rekordtillväxt, men också genom ett dramatiskt 1970-tal präglat av sociala reformer, terror och maffia. Vidare skildrar boken de senaste decenniernas politik, präglad av populism och utdragen ekonomisk kris. 

— Många svenskar har en stark relation till Italien och med min bok hoppas jag kunna ge en fördjupad förståelse för landet, så som det möter besökarna idag, säger Eskil Fagerström och fortsätter: 

— Boken ger en bakgrund till de stora utmaningar landet står inför, men den visar också den stora styrka och uthållighet som finns i det italienska samhället. Under landets moderna historia har italienarna gång på gång hittat sätt att övervinna svårigheter. 

I Italiens moderna historia tar författaren ett helhetsgrepp kring den senare delen av Italiens historia, med avstamp i den nationalistiska rörelse som tog fart i norra Italien runt år 1800, och nådde sitt mål genom utropandet av kungariket Italien år 1861.

Fagerström tar oss därifrån vidare genom 1920-talets fascistiska samhällsbygge, andra världskrigets erfarenheter, 50- och 60-talens film, musik och ungdomskultur, 70-talets reformer och ett 90-tal präglat av ”berlusconismo”.

Slutligen får läsaren följa Italien in i våra dagar, med en sammanfattande genomgång av orsakerna till de problem som landet står inför idag: låg tillväxt, rekordlågt barnafödande, ungdomsarbetslöshet och en till synes oöverstiglig klyfta mellan Nord- och Syditalien.