Man når mig enklast på e-post

eskil.fagerstrom [at] gmail.com

Eller på telefon: 0702 33 46 26