Min senaste bok heter Rom. En stads historia och publicerades i april 2017.

Boken är en översikt över staden Roms historia från grundandet ända fram till idag.  Så här ser bokens skyddsomslag ut:

Är du intresserad av att läsa den, går den att köpa via Adlibris och Bokus – och förstås i vanliga bokhandlar.

 

Innehållsförteckningen ser ut så här och ger en viss uppfattning om vad som står att finna innanför pärmarna.

Del 1 – Kungatid och republik

 1. Grundandet och de sju kungarna
 2. Republikens Rom
 3. Inbördeskrig, maktkamp och diktatur

Del 2 – Kejsarnas Rom

 1. Dagligt liv i antikens största stad
 2. Kejsar Augustus urbana program
 3. Lidande, död och skådespel

Del 3 – Kristendomens huvudstad

 1. Konstantin den store
 2. Gregorius, kyrkobyggaren
 3. Pilgrimsindustrin
 4. Den civila staden
 5. Upprorsmakare och helgon

Del 4 – Renässans och barock

 • Renässans och dekadens
 • Motreformationen kopplar greppet
 • Barockens överdåd och känslostormar
 • Drottning Kristina

Del 5 – Skymningsåren

 • Nostalgi och antiksvärmeri på grand tour
 • Kyrkostatens slut och Italiens enande

Del 6 – Den unga, gamla huvudstaden

 • Den unga huvudstadens växtvärk
 • Mussolini, stadsskövlaren
 • Andra världskriget mörka år

Del 7 – Efterkrigstiden och det nutida Rom

 • Rekordår, modernisering och urbanisering
 • Det våldsamma sjuttiotalet: terrorism och radikalisering
 • Framtiden för Europas mest svårstyrda stad